Ablewicz, K. „Doświadczenie Pracy – Antropologia Oraz Aksjologia Osobistych I społecznych Relacji W Perspektywie Rozwoju człowieka”. Horyzonty Wychowania, T. 14, nr 30, lipiec 2015, s. 11-29, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/519.