Loyola Opiela, S. M. „Wychowanie Przez Pracę I Do Pracy We Wczesnej Edukacji”. Horyzonty Wychowania, T. 14, nr 30, czerwiec 2015, s. 147-66, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/539.