Strzelczyk, A. E., i K. Kulig-Moskwa. „Czynniki wewnętrzne Jako Determinanta ścieżek Karier Zawodowych młodzieży dolnośląskiej W świetle wyników Badań własnych”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 35, grudzień 2016, s. 283-98, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/587.