Mółka, Miłosz, i Janusz Mółka. „Narracja źródłem Wiedzy W Pedagogice / Narrative As a Source of Knowledge in Pedagogy”. Horyzonty Wychowania 17, no. 42 (wrzesień 6, 2018): 111-123. Udostępniono lipiec 2, 2020. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462.