Horowski, Jarosław, i Wojciech Sadłoń. „Edukacja Religijna W świetle Realizmu Krytycznego I Teorii Morfogenezy”. Horyzonty Wychowania 18, no. 45 (sierpień 30, 2019): 109-120. Udostępniono październik 27, 2020. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1651.