1.
Mółka M, Mółka J. Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy. HW [Internet]. 6 wrzesień 2018 [cytowane 2 sierpień 2021];17(42):111-23. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462