1.
Ablewicz K. Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i społecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka. HW [Internet]. 1 lipiec 2015 [cytowane 13 lipiec 2020];14(30):11-9. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/519