Osobom zainteresowanym zgłoszeniem artykułu do naszego czasopisma zalecamy zapoznanie się z dostępnymi na stronie informacjami o działach czasopisma i informacjami dla autorów. Przed zgłoszeniem artykułu należy się zarejestrować lub, w przypadku posiadania konta, zalogować i przejść pięcioetapowy proces pozwalający na zgłoszenie artykułu.

 

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP