Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia naszego czasopisma w elektronicznych zasobach bibliotek. Pragniemy zwrócić uwagę, że system publikacji typu open source, z którego korzysta nasze czasopismo  oferuje członkom kadry naukowej możliwość korzystania z systemu za pośrednictwem bibliotek w przypadku czasopism, w których redakcję są oni zaangażowani (patrz Open Journal System).

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP