Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymywania powiadomień dotyczących naszego czasopisma. Aby zarejestrować się w serwisie należy skorzystać z linku „zarejestruj się” na stronie głównej czasopisma. Rejestracja umożliwia otrzymywanie drogą mailową powiadomień o ukazaniu się każdego nowego numeru czasopisma wraz ze spisem treści. Lista osób zarejestrowanych pozwoli określić poziom zainteresowania czasopismem oraz liczbę potencjalnych czytelników. Polityka prywatności gwarantuje, że dane osobowe i adresy mailowe czytelników nie będę wykorzystywane w innych celach.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP