Tom 10 Nr 19 (2011)

Pomimo lęków

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2011-06-06
Słownik edukacyjnej analizy transakcyjnej

ABC edukacyjnej analizy transakcyjnej

Jarosław Jagieła   
283-290

PDF


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP