Tom 1 Nr 1 (2002)

Człowiek i pedagogia na progu nowego tysiąclecia

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2005-01-01


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP