Tom 1 Nr 1 (2002)

Człowiek i pedagogia na progu nowego tysiąclecia

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2005-01-01


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP