Tom 5 Nr 10 (2006)

Iluzje i absurdy wolności

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18

Artykuły tematyczne


What is Real Freedom?

Geral O'Collins   
39-46

PDF

Czym jest prawdziwa wolność?

Gerald O'Collins   
47-55

PDF


Hacia una pedagogía más cristiana

Manuel Ruiz Jurado   
73-82

PDF


Pedagogiczne doświadczenie wolności

Marek Kościelniak   
95-120

PDF

Granice wolności

Janusz Gajda   
121-134

PDF

O odwadze bycia bezsilnym

Mariusz Sztuka   
135-158

PDF
Machinacje bezpieki

Wit Pasierbek    Stefan Filipowicz    FIlip Musiał    Ryszard Terlecki   
207-255

PDFEdytorial

Wit Pasierbek   
7-10

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
11-14

PDFGaleria Horyzontów Wychowania

Malarstwo Aldony Mickiewicz

Irena Popiołek   
355-358

PDF


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP