Tom 5 Nr 9 (2006)

Troski godności

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18Edytorial

Wit Pasierbek   
7-11

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
13-16

PDFGaleria Horyzontów Wychowania

Malarstwo Stanisława Rodzińskiego

Jerzry Nowosielski   
347-349

PDF


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP