Tom 4 Nr 7 (2005)

Człowiek wobec dobra i zła

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18

Edytoral

Wit Pasierbek   
7-11

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
13-17

PDF

Galeria Horyzontów Wychowania

Malarstwo Teresy Żebrowskiej

Irena Popiołek   
337-338

PDF


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP