Tom 4 Nr 7 (2005)

Człowiek wobec dobra i zła

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18Edytoral

Wit Pasierbek   
7-11

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
13-17

PDFGaleria Horyzontów Wychowania

Malarstwo Teresy Żebrowskiej

Irena Popiołek   
337-338

PDF


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP