Tom 3 Nr 6 (2004)

Wychowanie w świecie wartości i antywartości

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18

Edytorial

Wit Pasierbek   
7-10

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
11-14

PDF

Galeria Horyzontów WychowaniaRedkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP