Tom 3 Nr 5 (2004)

Wychowanie do odpowiedzialności społecznej

redaktor numeru: Wit Pasierbek

Opublikowane: 2015-06-18Edytorial

Wit Pasierbek   
7-10

PDF

Editorial

Wit Pasierbek   
11-14

PDFWydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP