Tom 15 Nr 35 (2016)

Uniwersytet a przedsiębiorczość


Opublikowane: 2016-12-19

Edytorial: Uniwersytet a przedsiębiorczość

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: University and Entrepreneurship

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
7-8

PDF (English)


Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni?

Janusz Olearnik    Mirosława Pluta-Olearnik   
55-71

PDF


Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych

Jacek Pluta    Krzysztof Safin   
177-197

PDF
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP