Tom 15 Nr 35 (2016)

Uniwersytet a przedsiębiorczość


Opublikowane: 2016-12-19

Edytorial: Uniwersytet a przedsiębiorczość

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: University and Entrepreneurship

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
7-8

PDF (English)


Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni?

Janusz Olearnik    Mirosława Pluta-Olearnik   
55-71

PDF


Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych

Jacek Pluta    Krzysztof Safin   
177-197

PDF
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP