Tom 16 Nr 38 (2017)

Synergia rodziny i szkoły

Cały numer

redaktor numeru: Anna Błasiak


Opublikowane: 2017-08-23

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP