Tom 16 Nr 39 (2017)

Wizerunek naukowca w mediach

Cały numer

redaktor numeru: Anna Ryłko-Kurpiewska, Małgorzata Łosiewicz


Opublikowane: 2017-11-21

Edytorial: Wizerunek naukowca w mediach

Anna Ryłko-Kurpiewska    Małgorzata Łosiewicz   
5-6

PDF

Editorial: The Image of a Scientist in the Media

Małgorzata Łosiewicz    Anna Ryłko-Kurpiewska   
7-8

PDF (English)Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP