Tom 17 Nr 41 (2018)

Współczesne dyskursy edukacyjne


Opublikowane: 2018-09-03

Edytorial: Współczesne dyskursy edukacyjne

Mirosław Kowalski    Wit Pasierbek    Ewa Kowalska   
5-6

PDF

Editorial: Contemporary Discourses in Education

Mirosław Kowalski    Wit Pasierbek    Ewa Kowalska   
7-8

PDF (English)

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP