Tom 17 Nr 43 (2018)

Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych

Cały numer

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera


Opublikowane: 2019-01-16


Artykuły tematyczne


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP