Tom 17 Nr 44 (2018)

Edukacja a przedsiębiorczość

Cały numer

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera


Opublikowane: 2019-03-29

Edytorial vol. 17, nr 44

Bożena Pera    Wit Pasierbek   
5-6

PDF

Editorial, vol. 17, no. 44

Bożena Pera    Wit Pasierbek   
7-8

PDF (English)


Artykuły tematyczne

The new dimensions of university-business partnerships

Leszek Kwieciński    Agnieszka Anna Młodzińska-Granek   
11-18

PDF (English)
Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR

Ewelina Pędziwiatr    Joanna Kulczycka   
93-102

PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP