Tom 19 Nr 51 (2020)

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości

redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera

PDF

Opublikowane: 2021-01-28
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP