Recenzenci

<<

Recenzenci 2018
dr Barbara Grabińska,  Poland
dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Poland
dr hab., prof. UJ Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
dr Jakub Kwaśny,  Poland
dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Poland
dr Agnieszka Postuła, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Poland
dr hab., prof. KA Dariusz Fatuła, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego, Poland
dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr inż. Anna Stronczek, AGH, Poland
dr Janusz Dworak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poland
dr Anna Sladek, , Poland
dr Ewa Kozień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Olga Wyżga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Łukasz Danel, , Poland
dr Agnieszka Pach-Gurgul, , Poland
dr Anna Brdulak, , Poland
dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Łukasz Siemieniuk, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Poland
dr Katarzyna Kulig-Moskwa, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Poland
dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Anna Odrobina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Poland
dr Agnieszka Hajdukiewicz, , Poland
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum, Poland
dr Julita Majczyk, Uniwersytet Warszawski, Poland
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. prof. UŚ Aneta Bołdyrew, , Poland
dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
dr hab. Teresa Zbyrad, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii i Socjologii, Poland
dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, , Poland
prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Karolina Magdalena Appelt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii, Poland
dr hab., prof. APS Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, , Poland
Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Poland
dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Poland
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Witold Frańczuk, Collegium Medicum UJ, Poland
Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Poland
Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki, Poland
Prof. dr hab. Ewa Stanisława Bielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Katedra Pedagogiki Społecznej, Poland
Dr hab. Jarosław Antoni Bąbka, , Poland
Prof. dr hab. Jan Klimek, , Poland
Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, , Poland
dr Marcin Kędzierski, , Poland
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zarządzania., Poland
dr Gabriela Wronowska, , Poland
dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Stanisława Klima, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. UEK Robert W. Włodarczyk, , Poland

Recenzenci 2017
dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Ewa Dorota Kochanowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Poland
dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Poland
Dr hab. prof. US Elżbieta Magiera Elżbieta Magiera, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki Katedra Historii Wychowania, Poland
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Maria Łoszewska-Ołowska, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Jacek Wojsław, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Bogusława Bodzioch-Bryła, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznastwa, Poland
dr hab. prof. Ignatianum Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii, Poland
Dr hab. inż. Jolanta Maria Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pedagogiki Specjalnej, Poland
dr Piotr Szwedo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego, Poland
Dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Pedagogiki Specjalnej; Zakład Surdopedagogiki
Dr hab., prof. UG Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki; Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Poland
dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Poland
prof. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland
prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Poland
dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Poland
Krystyna Moczia, Uniwersytet Śląski , Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Poland
dr hab. MONIKA MARTA PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Piotr Zamelski, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Poland
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, Akademia Ingatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
dr Agnieszka Hajdukiewicz, , Poland

Recenzenci 2016
Dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
Krzysztof Wach, Poland
Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. UEK Małgorzata Adamska-Chudzińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Poland
Dr hab., Prof. UWr Leszek Kwieciński, , Poland
dr hab., prof. WSB Krzysztof Safin, , Poland
dr hab., prof. UE Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Poland
prof. dr hab. Janusz Olearnik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego, Poland
dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Poland
dr Remigiusz Gawlik, , Poland
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Michał Głuszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Anna I. Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Bartłomiej J. Gabryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
dr Agnieszka Brzozowska, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Beata Krawczyk-Bryłka, Politechnika Gdańska, Poland
Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
dr Teresa Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny, Poland
dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Magdalena M. Popowska, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Agnieszka Puszkow-Bańka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland
prof. dr. Leo Tuin van der, Netherlands
dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, , Poland
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland
Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
dr Tomasz Dekert, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa
Dipl. Theol. Aleksander Unser, Germany
Dr Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Poland
dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Psychologii, Poland
Dr. Boris Kalbheim, Germany
M.A. Susanne Doehnert, Germany
dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, United States
dr Paula Olearnik-Szydłowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
Dr Marzena Elżbieta Mamak-Zdanecka, , Poland
dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Danuta Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny, Poland
Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Poland
dr hab. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2015
prof. dr hab. Zdzisław Kijas, , Italy
Prof. dr. Elena Vykhodtseva, State University of Management in Moscow, Russian Federation
prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, United States
Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
M.A. Susanne Doehnert, Germany
dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Andragogiki i Gerontologii, Poland
dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki, Poland
prof. dr ing. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
prof. dr Matthew Carnes, Georgetown University, United States
prof. dr Howard Williams, Aberystwyth University, United Kingdom
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland
prof. dr hab. Jacek Kiciński, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Poland
dr Ewa Kamarad, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland

Recenzenci 2014
dr hab. Radosław Rybkowski, , Poland
prof. dr ing. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
dr Bogusław Steczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Paula Olearnik-Szydłowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Magdalena Miotk-Mrozowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland
dr Wojciech Burek, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

Recenzenci 2013
dr hab., prof. AIK Tadeusz Borkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, , Poland
dr Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Anna Tyrpa, PAN, Instytut Języka Polskiego, Poland

Recenzenci 2012
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Anna Tyrpa, PAN, Instytut Języka Polskiego, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland

Recenzenci 2011
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
dr Bogusław Steczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Recenzenci 2010
dr hab., prof. UJ Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Poland
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Recenzenci 2009
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland

-->
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP