Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki (Polska)
Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki (Polska)
Ablewicz, Krystyna, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki (Polska)
Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki (Polska)
Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Psychologii (Polska)
Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Katedra Psychologii e-mail: abramciow@hotmail.com (Polska)
Abramek, Edyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Informatyki (Polska)
Adamczyk, Barbara, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniui (Polska)
Adamczyk, Dariusz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pracy Socjalnej (Polska)
Adamczyk, Dariusz (Polska)
Adamczyk, Dariusz, Dariusz Adamczyk (Polska)
Adamczyk, Jadwiga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Adamczyk, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa (Polska)
Adamík Šimegová, Miroslava, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Adamík Šimegová, Miroslava, Uniwersytet Trnawski w Trnawie (Polska)
Adamska, Adriana, Akademia Ignatianum w Krakowie, (Polska)
Albański, Łukasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Aleksander, Tadeusz, Wszechnica Polska-Warszawa e-mail: aleksander.tadeusz@gmail.com (Polska)
Andrzejczyk, Angelika, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Andrzejewski, Marek, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji andrzejewski.marek@wp.pl (Polska)
Anzenbacher, Arno, Arno Anzenbacher, ur. w 1940 roku w Bregenz (Austria). Studia z teologii i filozofii na Uniwersytetach w Innsbrucku oraz Freiburgu (Szwajcaria). Doktorat z filozofii w roku 1965 we Freiburgu, habilitacja z filozofii w 1972 roku. Od roku 1981 profesor W (Polska)
Arndt, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Aszyk, Piotr, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Antropologii Teologicznej i Teologii Moralnej (Polska)
Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: jozefaug@cz.onet.pl (Polska)
Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)

B

Balogová, Beáta, Uniwersytet Rzeszowski e-mail: beata.balogova sme.sk (Polska)
Baran, Marcin (Polska)
Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy (Polska)
Bartnicka, Kalina, Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Od 1963 pracownik naukowy w PAN (Pracownia Dziejów Oświaty po połączeniu z Zakładem Historii Nauki i Techniki, po przekształceniach – Instytut Nauki); 2001 – Kierownik Zakładu Historii Oświaty, od 2003 – Dyrektor Instytutu (Polska)
Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, naWydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Un (Polska)
Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, na Wydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim (Polska)
Bauman, Zygmunt, Prof. Zygmunt Bauman ur. w 1925 w Poznaniu. Studia w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej do 1968 roku. Pracownik Uniwersytetu Leeds. Od 1991 roku na emeryturze. Ostatnie książki to: O pożytkach z wątpliwości (Sic) i Razem osobn (Polska)
Bałandynowicz, Andrzej, Andrzej Bałandynowicz, ur. w 1952 roku. Od 1998 roku profesor nauk prawnych. Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrszawskiego. W latach 1996-1998 przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa S (Polska)
Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwerystet Gdański
Becker-Pestka, Daria Joanna, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (Polska)
Beckmann-Hamzei, Helen
Bednarczyk, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości (Polska)
Benner, Dietrich (Polska)
Benner, Dietrich, Dietrich Benner, urodzony w 1941 roku, profesor pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu im. W. von Humboldta w Berlinie. W latach 1990-1994 przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu Deutsche Gesellschaft für Erziehungswisse (Polska)
Bergmann, Katja, Katja Bergmann (Polska)
Bernacki, prof. dr hab. Włodzimierz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Polska)
Bielas, Jacek, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Bielska, Ewa, Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Społecznej e-mail: dayoff@poczta.onet.pl (Polska)
Bieniok, Henryk, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu
Bigos, Krystian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego (Polska)
Bilicki, Tomasz, mgr Tomasz Bilicki – pedagog, kierownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, autor m.in. książki Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000. (Polska)
Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn (Polska)
Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. (Polska)
Blaza, Marek, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej (Polska)
Bober, Sergiusz (Polska)
Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Bobrowska, Ewa, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki (Polska)
Bociek, Klaudyna, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych (Polska)
Bodzioch- Bryła, Bogusława, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej). Absolwentka fi lologii polskiej i dziennikarstwa na (Polska)
Bomba, Jacek, JacekBomba,ur.1941wSkawinie;ukończonestudiamedycznena Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Studia podyplomowe w krakowskiej klinice psychiatrycznej pod kierunkiem Antoniego Kępińskiego i Marii Orwid oraz wBethlemRoyalHo (Polska)
Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Borkowski, Tadeusz, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Borkowski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Borkowski, Tadeusz, Jesuit University Ignatianum Institute of Political Science Krakow, Poland (Polska)

1 - 60 z 759 elementów    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>