Autor - szczegóły

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: jozefaug@cz.onet.pl, Polska