Autor - szczegóły

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska