Autor - szczegóły

Bielas, Jacek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska