Autor - szczegóły

Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska