Siemieniuk, Łukasz, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych - Artykuły tematyczne
Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP