Michalik, Adam, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość - Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Abstrakt PDF wykres 1 do artyku?u wykres 2 do artyku?u wykres 3 do artyku?u wykres 4 do artyku?u wykres 5 do artyku?u wykres 6 do artyku?u

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP