Zduniak, Agnieszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Socjologii, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 11 (2007): (Nie)obecność Ducha - Recenzje
Janusz Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 519.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP