Bałandynowicz, Andrzej, Andrzej Bałandynowicz, ur. w 1952 roku. Od 1998 roku profesor nauk prawnych. Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrszawskiego. W latach 1996-1998 przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości ds. systemu sądowej kurateli dla osób dorosłych. Od 1997 roku rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Autor nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności oraz systemu probacji. Zainteresowania naukowe w zakresie kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjologii prawa i filozofii prawa. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym 6 autorskich książek., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Artykuły tematyczne
Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia...
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP