Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Społeczna Akademia Nauk, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 8 Nr 15 (2009): Rozum mimo wszystko - Artykuły tematyczne
Zmiana społeczna, kapitał społeczny a żywiołowość w logice przejawianego rozumu
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP