Sękowski, Andrzej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Recenzje
Youth in Europe I. An international empirical Study about Life Perspectives
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP