Zoll, Andrzej, Uniwersytet Jagielloński, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 3 (2003): Człowiek w jednoczącej się Europie - Artykuły tematyczne
Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP