Całek, Anita, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Katedra Komparatystyki Literackiej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna - Artykuły tematyczne
Narracja w biografiach fikcyjnych – gra wyobraźni i lęku
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP