Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra Pedagogiki, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Artykuły tematyczne
Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego
Abstrakt PDF Przedsi?biorczo?? oraz kreatywno?? jako kompetencje spo?eczne wymagane na ró?nych kierunkach kszta?cenia akademickiego

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP