Anzenbacher, Arno, Arno Anzenbacher, ur. w 1940 roku w Bregenz (Austria). Studia z teologii i filozofii na Uniwersytetach w Innsbrucku oraz Freiburgu (Szwajcaria). Doktorat z filozofii w roku 1965 we Freiburgu, habilitacja z filozofii w 1972 roku. Od roku 1981 profesor Wydziału Katolicko- Teologicznego Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Katedra Etyki Społecznej)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Artykuły tematyczne
Was bedeutet „Menschenwürde“?
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Artykuły tematyczne
Co oznacza „godność człowieka”?
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP