Marek, Babik, Marek Babik, doktor teologii, adiunkt w Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania badawcze: problematyka ludzkiej płciowości. Autor m.in.: Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Wyd. WSFP Ignatianum, WAM, Kraków 2003., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania - Artykuły tematyczne
Ciało jako przedmiot i podmiot procesu wychowania seksualnego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP