Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 32 (2015): Starość - Artykuły Varia
Wychowanie przez pracę, do pracy i w pracy – współczesną całożyciową teorią, interesującą nie tylko pedagogów pracy
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP