Klasińska, Barbara, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Pedagogiki i Psychologii, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 32 (2015): Starość - Recenzje
Krystyna Duraj-Nowakowa, Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, ss. 359.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP