Smolińska- Theiss, Barbara, Barbara Smolińska-Theiss, pedagog, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W1980 roku praca doktorska na UniwersytecieWarszawskim z zakresu pedagogiki społecznej. W 1993 roku tytuł doktora habilitowanego z zakresu nauk humanistycznych na UniwersytecieWarszawskim. Praca habilitacyjna na temat Dzieciństwo w małym mieście. Specjalności: antropologia dzieciństwa, pedagogika społeczna, teoria pracy socjalnej. Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna (teoria, terminologia, nurty i kierunki badań), społeczne problemy dziecka i dzieciństwa, przestrzenie dzieciństwa, biografie rodzinne i szkolne dzieci klasy średniej. Najważniejsze publikacje: Dzieciństwo w małym mieście (1993), Pokój z dziećmi. Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka (1999), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie (2005)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Artykuły tematyczne
Godność dziecka – odkrywana, zdobywana, niszczona
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP