Stańdo- Kawecka, Barbara, Barbara Stańdo-Kawecka, ur. 1958; adiunkt w Katedrze Prawa iPolitykiPenitencjarnejUniwersytetuJagiellońskiego;pracowniknaukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUMwKrakowie.Studiamagisterskiewzakresiepedagogikiresocjalizacyjnejiprawa,doktoratnaWydzialePrawaUniwersytetuJagiellońskiego.Podstawoweobszaryzainteresowań:systemy opiekinaddzieckiem,systemypostępowaniaznieletnimisprawcami przestępstw, polityka karna i penitencjarna wobec dorosłych., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła - Artykuły tematyczne
Przestępczość nieletnich – pomiędzy ochroną dziecka...
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP