Topij-Stempińska, Beata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? - Recenzje
Edward Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2007, ss. 366
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne - Artykuły tematyczne
Pamięć pokoleń. Historie rodzinne w przekazie międzypokoleniowym
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP