Czerska, Bożena, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 10 Nr 20 (2011): Homo creativus - Artykuły tematyczne
Dojrzewanie jako zmiana i autokreacja. Potrzeby wspomaganego – kompetencje wspierającego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP