Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne - Artykuły Varia
Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne - Edytorial
Edytorial: Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP