Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydział Pedagogiczny,Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 18 Nr 48 (2019): Kultura rodziny - Artykuły tematyczne
Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym
Abstrakt pdf

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP