Śliwerski, Bogusław, Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zainteresowania badawcze: współczesne teorie wychowania, pedagogika porównawcza, w tym polityka oświatowa., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości - Artykuły tematyczne
Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP